Od českých včelařů pro včelaře z celé Evropy

120301 Jaké plemeno včel chováme v České Republice? Apis mellifera carnica.

Původní tmavá včela (Apis mellifera mellifera), kterou chovali naši předkové se dnes vyskytuje jen v odlehlých nepřístupných koutech republiky. Pomocí šlechtitelského a plemenářského programu aplikovaného od 60 let minulého století do dnešní doby se podařilo včelou tmavou prakticky vytlačit. V dnešní době sena našem území vyskytuje jen včela kraňská a můžeme s klidem říci, že v čisté podobě. Důkazem je prováděné měření loketního indexu a délky jazýčku. Je stříbrošedivé barvy s bílo šedivými chloupky. Ochlupení je husté a krátké. Byla poprvé popsána Pollmannem (Apis mellifera carnica, Pollmann 1879).

Kraňské plemeno bylo původně rozšířeno v jihovýchodních Alpách, na severním Balkáně, v údolí Dunaje a zasahovalo až do Karpat. Původ kraňského plemene se odvozuje z Gorenska, hornaté severozápadní oblasti Slovinska (Kraňska).

V porovnání s jinými plemeny je kraňka velmi vhodné plemeno do podmínek střední Evropy. Je to včela mírná, vhodná do oblastí kde je na jedné straně silné zavčelení na straně druhé husté osídlení lidmi. Pro svou mírnost a rychlý jarní rozvoj, je dobrým plemenem pro tvorbu oddělků, které kupují především začínající včelaři nebo včelaři, kteří chtějí rychle doplnit zimní ztráty.

Hmotnost včel, které jsou součástí zimní generace dosahuje obvykle 1 - 1,5 kg. Včely dobře snášejí jak mírnou, tak i tvrdou zimu. Další, velkou výhodou je krátká přestávka v plodování (v zimním období) a proto lze velmi dobře léčit proti roztoči Varroa destructor. V průběhu zimy mají včely příznivou spotřebu zásob a v průběhu sezóny dokáže kraňka reagovat na různé typy snůšky. Dobře využívá snůšky z hmyzomilných rostlin (dobře a rychle se orientuje na různé zdroje potravy). Kraňka má bouřlivý jarní rozvoj a rychle dosahuje síly. Silná včelstva mají v sezóně 5-6 kg.

Plemeno včely kraňské zahrnuje několik ekotypů - alpský, karpatský, dalmátský a makedonský. Ekotypy, které byly nebo jsou rozšiřované v ČR

Alpské ekotypy :            Singer, Troiseck, Sklenár, Peschetz.

Karpatské ekotypy :       Vučko a Vigor (vytvořený kombinací ekotypů s hlavním podílem Vučka)