Od českých včelařů pro včelaře z celé Evropy

150301 Prodej oddělků (včelstev) a legislativa

Na co musí dávat pozor včelaři, když kupují oddělky nebo včelstva.

Při vývozu oddělků (včelstev) musí být splněny předpisy EU i ČR. Z evropské legislativy se tímto zabývá směrnice 92/65/EHS z roku 1992 v článku 8, který zní:

Členské státy zajistí, aby včely (Apis melifera) mohly být předmětem obchodu pouze, splňují-li tyto požadavky:

  1. Musí pocházet z oblasti, na kterou se nevztahuje zákaz spojený s výskytem moru včelího plodu.
    Období zákazu musí trvat nejméně 30 dní, které následují po naposledy zaznamenaném případu a datu, ve kterém byly všechny úly v okruhu třech kilometrů kontrolovány příslušným orgánem a všechny infikované úly spáleny nebo ošetřeny a prohlédnuty k uspokojení zmíněného příslušného orgánu.
  2. Jsou provázeny veterinárním osvědčením podle vzoru uvedeného v příloze E, tj. prohlášením vyplněným příslušným orgánem, potvrzujícím, že požadavky stanovené v písmenu a) jsou splněny

Laboratorní vyšetření našich stanovišt jsou pravidelně prováděny na:
• Mor včelího plodu                      Bacillus larvae
• Roztočíkovou nákazu                 Acarapis woodi – svépomocí, v současnosti v ČR není
• Nosematózu                               Nosema apis nebo Nosema ceranae
• Varroázu                                    Varroa destructor
• Tumidózu (úlový brouk)              Aethina Tumida – nákaza do ČR nedorazila - není potřeba

Převoz včelstev povoluje písemně na základě těchto vyšetření příslušná Veterinární správa. Pro převozy v České republice je nutné mít vyšetření na varroázu a mor včelího plodu.