Od českých včelařů pro včelaře z celé Evropy

121001 První fumigace

Provedena první fumigace při teplotách nad 10°C kdy chumáč nevytvoří neprostupnou „kouli“ a „dým s léčivem“ se může dostat v pohodě do celého včelstva.

U vlastních včelstev byly spady většinou v rozptylu 60 – 120 roztočů na včelstvo. V naší organizaci se ojediněle vyskytly včelstva se spadem až 1500 roztočů!!!

Z už nyní z toho pro nás plyne důležitá informace: Pozor na VARROÁZU, protože při těchto množstvích se sebemenší podcenění může rychle vymstít a snadno může dojít k plošným úhynům. Proto bude důležité nejen ošetření aerosolem v prosinci, ale pravděpodobně i nátěr plodu roztokem M1-aer s vodou v březnu.